Internetové fórum

Příspěvek ze dne: 06.09.16
Otázka:
Dobrý den,
prosím o vysvětlení změny dopravního značení na ulici Palackého před Finančním úřadem. Zde se před nedávnem objevila na obrubníku vodorovná dopravní značka Zákaz zastavení. Silnice je zde dostatečně široká na to, aby parkující vozidla nebránila průjezdu na parkoviště úřadu. Každá taková změna by měla především zvýšit bezpečnost provozu. Zajímají mě tedy důvody této úpravy.

Děkuji za odpověď

Zbyněk Haupt
Odpověď:

Dobrý den,

vodorovné dopravní značení V12c - "Zákaz zastavení" bylo doplněno na účelové komunikaci umístěné na parcele 9/1 v k.ú. Svitavy-předměstí na základě žádosti Finančního úřadu Pardubického kraje, který je vlastníkem uvedeného pozemku i komunikace. Toto dopravní značení zde bylo nainstalováno právě z důvodu zamezení parkování vozidel, které znemožňovala příjezd k finančnímu úřadu.


Radek Dirr, odbor dopravy

 
Příspěvek ze dne: 19.07.16
Otázka:
Dobrý den, dostal jsem se do situace, že musím předložit text dopisu psaný v angličtině, ovšem je po mně žádáno, aby byl přeložen do češtiny. Osobně jsem schopen překlad provést úředně, ovšem to nedostačuje a musí to být provedeno schváleným překladatelem. Je mně divné, že nikdo na Městském úřadě není touto činností pověřený. Pokud se mýlím byl bych rád, kdybyste mne odkázali na tuto příslušnou osobu
Odpověď:
Dobrý den, pane Šíšo,
v městkém úřadu nikdo takový zaměstnaný není, protože úředně schválení překladatelé jsou záležitostí soudu. Na portále justice je naleznete. Posílám odkaz na stránku rejstříku pro Východočeský kraj, pod který soud ve Svitavách patří.
S pozdavem Zuzana Pustinová

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=2

Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí města, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz 
 
Příspěvek ze dne: 29.02.16
Otázka:
Dobrý den, možná můj dotaz má být směrován jinam, možná jsem ojedinělý obyvatel města Svitav kterému leží v žaludku roznášené letáky obchodních řetězců.Pokud se roznašeč dostane do vchodu, umístí letáky na schody nebo jinam na zem.V případě že se do vchodu nedostane, položí letáky na zem před dům.Podle mého tak vlastně znečiští soukromý pozemek nebo pozemek města.Zavane-li větší vítr létají letáky po ulici.A tak jsme vlastně přímo donuceni odnášet do kontejneru na papír nežádané doručené letáky.Asi jsem blázen že se tímto problémem zabývám, ale jak jít na řešení nevím.
Odpověď:
Dobrý den, paní Kuncová,
asi to vadí více lidem, že se letáky povalují tam, kde nemají. Ani já nejsem výjimka. Po konzultaci s Michalem Nedomou z odboru životního prostředí mohu sdělit pouze, že mnoho možností nemáme, ale oslovíme největší distributory s požadavkem, aby řešili situaci, kdy se roznašeč letáků nedostane do domu ke schránkám. Asi by to mělo zajímat i inzerenty samotné, jestli se jejich zaplacená reklama dostane k zákazníkovi nebo skončí v lepším případě v kontejneru. Není to jednoduchá situace - distributorů je mnoho a letáků ještě víc, takže výsledek nemůžeme zaručit.

S pozdravem Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz
 
Příspěvek ze dne: 27.11.15
Otázka:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak pokračuje studie regenerace sídliště u vlakového nádraží. V září 2013 se konalo setkání s občany, poté zde na fóru byl položen dotaz 22.5.2014, na který bylo zodpovězeno, že do konce roku 2015 bude zrevitalizována alespoň část ulice 5. května od nástupní budovy nádraží směrem k sídlišti. Neděje se vůbec nic, jen na vlakovém nádraží přibyla informační tabule ČD a na ulici Tovární bylo vybudováno nové osvětlení. Chodníky, zeleň i další údržba sídliště není v příliš dobrém stavu. Chodníky jsou po dešti plné vody - nelze projít, zeleň prorůstá do komunikací, vysoká tráva se seká až když v ní lidé hledají své psy. Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Vážená paní,

k Vašim dotazům bychom alespoň ve zkratce sdělili několik informací o postupu přípravných prací k revitalizaci veřejných ploch sídliště u nádraží.

Vše je trošku složitější, než jsme sami očekávali, ale nejdůležitější je dobrá příprava před vlastní realizací. Souhlasím s tím, že dva roky od veřejného projednávání je dlouhá doba, ale určité problémy nám neumožnily zahájit realizaci alespoň v letošním roce, jak jsme předpokládali. Na ulici 5. května vznikl problém majetkoprávního charakteru s Českými drahami, který se nám podařilo vyřešit až koncem letošního roku. Bez tohoto vypořádání bylo zcela zbytečné jakkoliv pokračovat v přípravě opravy komunikace od hlavní budovy vlakového nádraží po ulici Tovární.

 Avšak „nespali jsme“ a zahájili projekční práce na rekonstrukci chodníků v území sídliště a úpravě křižovatek z hlediska bezpečnosti na ulici M. Pujmanové. I tato úprava přinesla určité problémy při zpracování projektové dokumentace, zejména z hlediska zásahů do veřejné zeleně a stávajících podzemních inženýrských sítí. Po vyřešení technických problémů jsme připraveni právě rekonstrukci chodníků realizovat v příštím roce. Spoléháme také na možnost získání státní dotace. Vlastní záměr již schválilo zastupitelstvo v prosinci tohoto roku a v současné době probíhají potřebná správní řízení k povolení stavebních prací. Jedná se o první etapu a jak bylo definováno studií, budeme pokračovat i dalšími etapami, které se budou týkat úprav veřejné zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře.

Jsme si vědomi zanedbanosti veřejných ploch v tomto sídlišti, proto nyní již zcela reálně přistupujeme postupnými kroky k řešení, aby se situace zlepšila.

Děkujeme za podnět a přejeme příjemné a klidné svátky.

Pavel Čížek, místostarosta, pavel.cizek[zavinac]svitavy[tecka]cz 

Příspěvek ze dne: 08.12.15
Otázka:
Přeji dobrý den,
jako zdroj televizního vysílání používám o2TV stejně jako mnoho dalších občanů města. Rád bych se zeptal jaké jsou možnosti spolupráce o2TV s městskou televizí tak, abychom ji mohli sledovat.
Děkuji za odpověď
Odpověď:
Dobrý den,
svůj dotaz, prosím, směřujte na programové oddělení O2TV.
Městská televize vysílá ve Svitavách v síti kabelové televize UPC a dále digitálně v normě DVB-T na 35. kanále. Všechny reportáže jsou také postupně zveřejňovány na službě YouTube, kanál uživatele CMS TV.

S pozdravem
Petr Horák, ředitel CMS TV, Svitavy

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29